Учебни години

Отпуснати стипендии

Успешно реализирани проекта

Създадена 2014 г.

Развитие на детското творческо мислене

„Детството е това магично време от нашия живот, когато картонените кутии се превръщат в замъци или космически кораби, а плюшените мечета могат да поискат допълнително захар в чая си. Творческото мислене, може да бъде отличителен белег на детството, но то има нужда от съзнателно развитие и не се изразява просто в детската игра. В действителност, изследвания показват, че идентифицирането и насърчаването на творческия потенциал в детството е от решаващо значение за израстването на следващото поколение – поколение на новатори, чийто начин на мислене и умения за решаване на проблеми могат да разрешат едни от най-големите предизвикателства, които днес стоят пред човечеството.“

Център за изследване на детските творчески потенциали, Калифорния, 2015 г.

ЗА НАС

Мисия & Визия

Способността за творческо мислене не е ограничена, тя е възобновяем източник на идеи и може да бъде усъвършенствана и насърчавана. Това от което се нуждаят децата е време, за да се потопят в творческа дейност, от място, на което да се чувстват в безопасност, да изразят идеите си и от насърчение да проучат неизвестното, така че да открият това, което ги привлича и с което могат да отключат цяла вселена от възможности.

Проектите, които Фондацията подкрепя, се основават на стремежа към постигане на по-високи хуманни цели, които са насочени към интегрирането на знанията и възможностите на отделния човек за развитието на групи от хора. Отключване на потенциалите за комуникация, креативно и иновативно мислене, чрез новите начини на обучение, екипност и грижа в учебната среда. Насърчава научна дейност за създаването и синтеза на нови методи и практики в областта на обучението на деца и възрастни.