ИГРОВИ МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ

"ТИЙМБИЛДИНГ В КЛАСНАТА СТАЯ"
осъществява се в сътрудничество със средните училища

ЗА ПРОЕКТА

„Тиймбилдинг в класната стая“ е проект на фондация „Фондацията“, за деца от първи до седми клас.

Форматът е насочен към преподаване чрез игрови модели, забавна наука, театър, изобразително изкуство. Работи се по предварително зададена тема, която по време на тиймбилдинга се разработва с активното участие на децата. Форматът спомага за създаването и развитието на общи ценности в класа и интегриране на качества като: воля за добро, мотивация, отдаденост, смелост, целеустременост, активност, уважение, адаптивност, сътрудничество, креативност, любознателност, увереност, отговорност.

„Тиймбилдинг в класната стая“ се провежда на място в училището, в което учат децата или на друго място, подходящо за провеждане на формата.

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

 • Развиване на способности за комуникация, въображение, инициативност, адаптивност, себеизразяване, способност за разрешаване на проблеми, различаващи способности и мотивация.
 • Да създаде нови отношения между съучениците, базирани на групова работа, творчество и креативност.
 • Да популяризира творчеството като важен аспект от оформянето на децата като цялостни личности.
 • Да стимулира комуникацията между децата, като изгради способност да работят и комуникират в по-голяма група със свои връстници.
 • Да даде възможност на децата да провокират своите потенциали и възможности.
 • Да насочи вниманието им към осъществяване на обща цел – възпитание в принадлежност към по-голяма група. Развиване и проява на качества като емпатия, алтруизъм, толерантност и уважение.
 • Тези качества ще им помогнат да бъдат полезни за себе си и за обществото.

ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ ТВОРЧЕСТВО

Това е концептуално нов подход за работа с деца – обучение чрез творчество и преживяване:

 • Децата опознават света чрез сетивата си и изследват възможностите за съзнателно творчество и свободно експериментиране.
 • Те са любопитни, а насочената любознателност е важен фактор в обучението.
 • Децата имат нужда от комуникация и създаването на среда, в която да могат да се изразяват, което допринася за тяхното развитие.
 • Развиване на чувството за отговорност в децата е тясно свързано с доверието, което им гласуваме и с примера, който им даваме. „Наложената тишина“ в класна стая не означава непременно ефективна класна стая.
 • Децата са ентусиасти! Събудете интересът към това, което се преподава.
 • Децата са откриватели! Разчупете старите рамки на подхода в преподаване като въведете играта.