НАУЧЕН ПРОЕКТ

РАЗВИТИЕ НА ДЕТСКОТО ТВОРЧЕСКО МИСЛЕНЕ

През учебната 2017/2018 година фондация „Фондацията“, с подкрепата на bTV Media Group, стартира научен проект, който да изследва как предложената методика на обучение в проекта “Талантът обича всяко дете”, развива аспектите на творческото мислене при децата.

Творческият процес е общ за всички области на живота: той е един и същ и при художника, и при учения, и в ежедневното поведение на хората. Той не е загадъчен, нито непознаваем, и в голяма степен зависи и се влияе от обучението и условията на средата. На всички етапи от този процес се наблюдава конструктивен подход към съществуващата ситуация, а не обикновено приспособяване към измененията в нея. На всеки един етап от този процес са ангажирани различни умения за творческо мислене, чието прилагане позволява успешно разгръщане на творческия процес и достигане до творчески продукт. За измерването на тези умения са конструирани тестовете за творческо мислене.

За провеждане на научното изследване, фондация “Фондацията” съвместно с екипа на доц. Катя Стойчева избра тестовете на Пол Торанс. 

Резултатите от проведеното научно изследване през учебната 2018/2019 година можете да изтеглите от тук.