ПРОЕКТИ И КОНКУРСИ

ЗА ДЕЦА ОТ 7+ Г.
ТАЛАНТЪТ ОБИЧА ВСЯКО ДЕТЕ
РАЗВИТИЕ НА ДЕТСКОТО ТВОРЧЕСКО МИСЛЕНЕ

ПРОЕКТИ

ТАЛАНТЪТ ОБИЧА ВСЯКО ДЕТЕ

Стипендиантски проект и конкурс

Тиймбилдинг в класната стая

Игрови методи на преподаване