ФОНДАЦИЯ

ФОНДАЦИЯТА
Пространство за развиване на творческите способности чрез интелигентна активност.

 

ЗА НАС

МИСИЯ & ВИЗИЯ

Способността за творческо мислене не е ограничена, тя е възобновяем източник на идеи и може да бъде усъ-вършенствана и насърчавана. Това от което се нуждаят децата е време, за да се потопят в творческа дейност, от място, на което да се чувстват в безопасност, да изразят идеите си и от насърчение да проучат неизвестното, така че да открият това, което ги привлича и с което могат да отключат цяла вселена от възможности.

Проектите, които Фондацията подкрепя, се основават на стремежа към постигане на по-високи хуманни цели, които са насочени към интегрирането на знанията и възможностите на отделния човек за развитието на групи от хора.

Отключване на потенциалите за комуникация, креативно и иновативно мислене, чрез новите начини на обучение и предаване на опита, постигане на екипност и грижа в учебната среда.

РАЗВИТИЕ НА ДЕТСКОТО ТВОРЧЕСКО МИСЛЕНЕ

ПРОЕКТИ

ТАЛАНТЪТ ОБИЧА ВСЯКО ДЕТЕ

Стипендиантски проект

Тиймбилдинг в класната стая

Игрови методи на преподаване

нашите

ПАРТНЬОРИ