service-art-lager-shkola-festival

За Фондацията

  • Стимулира творческото, интелектуалното и физическо развитие на деца от 5 до 18 години за всестранно усъвършенстване и реализиране на неограничените потенциали.
  • Насърчава холистичния подход в грижата за здравето на деца от 5 до 18 години.
  • Насърчава научна дейност за създаването и синтеза на нови методи и практики в областта на обучението и холистичната грижа за здравето на деца и възрастни.
  • Подпомага събития, свързани с подобряване на комуникацията и груповата креативност при деца и възрастни.
  • Подпомага реализацията на младите хора в България.

Проектите, които Фондацията подкрепя, се основават на стремежа към постигане на по-високо хуманни цели, които са насочени към интегрирането на знанията и възможностите на отделния човек за развитието на големи групи от хора. Отключване на потенциалите за комуникация, креативно и иновативно мислене, чрез новите начини на обучение и предаване на опита, постигане на съвършено здраве, екипност и грижа в учебната и работната среда.