Разпределение на стипендиите предоставени от Фондация „Фондацията“, с финансовата подкрепа на телевизия bTV в рамите на конкурса „Талантът обича всяко дете“ 2017 г.:

„STEM 6+“

 1. Александър Яворов Трифонов – едногодишна стипендия за обучение в клуб „STEM 6+“ за стипендиантската учебна 2017/2018 г.
 2. Александър Иванов Иванов – едногодишна стипендия за обучение в клуб „STEM 6+“ за стипендиантската учебна 2017/2018 г.
 3. Леон Стефанов Борисов – със стипендия за обучение в клуб „STEM 6+“ за първия срок на стипендиантската учебна 2017/2018 г.
 4. Александър Антонов Петрунов – със стипендия за обучение в клуб „STEM 6+“ за първия срок на стипендиантската учебна 2017/2018 г.

„STEM 8+“

 1. Аксиния Делян Кръстева – едногодишна стипендия за обучение в клуб „STEM 8+“ за стипендиантската учебна 2017/2018 г.
 2. Калина Ивайлова Гелкова – едногодишна стипендия за обучение в клуб „STEM 8+“ за стипендиантската учебна 2017/2018 г.
 3. Йордан Атанасов Христосков – със стипендия за обучение в клуб „STEM 8+“ за първия срок на стипендиантската учебна 2017/2018 г.
 4. Ивайло Ивайлов Георгиев – със стипендия за обучение в клуб „STEM 8+“ за първия срок на стипендиантската учебна 2017/2018 г.

„Роботика“

 1. Любомир Иванов Иванов – едногодишна стипендия за обучение в клуб „Роботика“ за стипендиантската учебна 2017/2018 г.
 2. Александър Георгиев Георгиев –  едногодишна стипендия за обучение в клуб „Роботика“ за стипендиантската учебна 2017/2018 г.
 3. Дилян Генчев Иванов – със стипендия за обучение в клуб „Роботика“ за първия срок на стипендиантската учебна 2017/2018 г.
 4. Максим Иванов Кехайов – със стипендия за обучение в клуб „Роботика“ за първия срок на стипендиантската учебна 2017/2018 г.

„Инженерство и архитектура“

 1. Давид Красимиров Панамски – едногодишна стипендия за обучение в клуб „Инженерство и архитектура“ за стипендиантската учебна 2017/2018 г.
 2. Никола Иванов Господинов – едногодишна стипендия за обучение в клуб „Инженерство и архитектура“ за стипендиантската учебна 2017/2018 г.
 3. Венцислав Стефанов Тодоров – със стипендия за обучение в клуб „Инженерство и архитектура“ за първия срок на стипендиантската учебна 2017/2018 г.
 4. Симеон Юлиев Петров – със стипендия за обучение в клуб „Инженерство и архитектура“ за първия срок на стипендиантската учебна 2017/2018 г.

„Изобразително изкуство“ 7+

 1. Божана Янош Георгиева – със стипендия за обучение в курс „Рисуване 7-10 г.“ за първия срок на стипендиантската учебна 2017/2018 г.
 2. Михаела Олег Цветкова – със стипендия за обучение в курс „Рисуване 7-10 г.“ за първия срок на стипендиантската учебна 2017/2018 г.
 3. Людмила Владимирова Симеонова – със стипендия за обучение в курс „Рисуване 7-10 г.“ за първия срок на стипендиантската учебна 2017/2018 г.
 4. Ивон Владимирова Кръстева – със стипендия за обучение в курс „Рисуване 7-10 г.“ за първия срок на стипендиантската учебна 2017/2018 г.
 5. Ема Здравкова Величковаа – със стипендия за обучение в курс „Рисуване 7-10 г.“ за първия срок на стипендиантската учебна 2017/2018 г.

„Изобразително изкуство“ 10+

 1. Донна Мирославова Карабурова – едногодишна стипендия за обучение в курс „Академично рисуване“/“Илюстрация“ – по избор, за стипендиантската учебна 2017/2018 г.
 2. Николай Николаев Желязков – едногодишна стипендия за обучение в курс „Академично рисуване“/“Илюстрация“ – по избор, за стипендиантската учебна 2017/2018 г.
 3. Георги Светославов Симеонов – със стипендия за обучение в курс „Академично рисуване“/“Илюстрация“ – по избор, за първия срок на стипендиантската учебна 2017/2018 г.
 4. Цветелина Венциславова Дескова – със стипендия за обучение в курс „Академично рисуване“/“Илюстрация“ – по избор, за първия срок на стипендиантската учебна 2017/2018 г.
 5. Денис Илианов Петров –  със стипендия за обучение в курс „Академично рисуване“/“Илюстрация“ – по избор, за първия срок на стипендиантската учебна 2017/2018 г.

„Театър“ 8+

 1. Елица Атанасова Ошавкова – със стипендия за обучение в „Детска театрална школа“ за първия срок на стипендиантската учебна 2017/2018 г.
 2. Далия Василева Стоицева – със стипендия за обучение в „Детска театрална школа“ за първия срок на стипендиантската учебна 2017/2018 г.
 3. Карола Трайчова Трайчова – със стипендия за обучение в „Детска театрална школа“ за първия срок на стипендиантската учебна 2017/2018 г.
 4. Стефан Калинов Спасов – със стипендия за обучение в „Детска театрална школа“ за първия срок на стипендиантската учебна 2017/2018 г.
 5. Йоана Петрова Станиславова – със стипендия за обучение в „Детска театрална школа“ за първия срок на стипендиантската учебна 2017/2018 г.

„Театър“ 10+

 1. Лия Николаева Желязкова – едногодишна стипендия за обучение в „Детска театрална школа“ за стипендиантската учебна 2017/2018 г.
 2. Анастасия Василева Стоицева –  едногодишна стипендия за обучение в „Детска театрална школа“ за стипендиантската учебна 2017/2018 г.
 3. Иван Петков Мутафчйски – със стипендия за обучение в „Детска театрална школа“ за първия срок на стипендиантската учебна 2017/2018 г.
 4. Иван Пламенов Стойчев – със стипендия за обучение в „Детска театрална школа“ за първия срок на стипендиантската учебна 2017/2018 г.
 5. Моника Александрова Динова – със стипендия за обучение в „Детска театрална школа“ за първия срок на стипендиантската учебна 2017/2018 г.

„Творческо писане“

 1. Ясна Руменова Гаванозова – едногодишна стипендия за обучение в клуб „Млад писател“ за стипендиантската учебна 2017/2018 г.
 2. Миряна Емилова Тачева – едногодишна стипендия за обучение в клуб „Млад писател“ за стипендиантската учебна 2017/2018 г.
 3. Моника Станимирова Илиева – със стипендия за обучение в клуб „Млад писател“ за първия срок на стипендиантската учебна 2017/2018 г.
 4. Бойко Пламенов Стойчев – със стипендия за обучение в клуб „Млад писател“ за първия срок на стипендиантската учебна 2017/2018 г.