тнвтвн

Методът „Деца обучават деца“.

Проектът „Талантът обича всяко дете“ изразява и един от най-важните аспекти, които следва да бъдат заложени в съвременното обучение на децата – развитието на ценности, като: грижа, взаимопомощ, комуникация и общуване в група, способност за предаване на уменията. Най-естественият начин за постигането на тези цели, е когато на децата се даде възможност да станат част от целия образователен процес – не само да бъдат обучавани, а и да обучават. По-големите предават знания на по-малките или деца от различни курсове обменят наученото помежду си. По този начин, децата могат сами да променят своята гледна точка на възприятие на един и същи процес – от една страна се разширяват способностите за възприемане, а от друга тези за интерпретация, комуникация, поемане на отговорност за изграждане на цялостен процес.

За проекта

Проектът “Талантът обича всяко дете” е израз на най-високите цели на Фондацията за създаването, синтеза и прилагането на методи в обучението, които развиват творчески процес на генериране, изобретяване, експериментиране, развитие и изразяване на нови идеи, които са полезни. Творчеството все повече се идентифицира като ключа към успеха в съвременния, бързо променящ се свят. Способността за творческо мислене не е ограничена, тя е възобновяем източник на идеи, тя се усъвършенства и насърчава. Проектът подкрепя образователна методика, която изгражда мост между средното и висше образование, като възпитава в ценности и се базира върху академична програма насочена към комуникация, съзидателност, конструктивизъм, изобретателност, иновативност и полезност. 

Цели на проекта

  • да предостави устойчиво и качествено обучение в областта на науката и изкуствата на мотивирани да развиват способностите си деца;
  • да изгради способност в децата да работят и комуникират в по-голяма група със свои връстници, като им предават придобитите от тях качества и умения – методът „Деца, обучават деца“.

Научно изследване

През учебната 2017/2018 година фондация „Фондацията“, съвместно с Юнити Академия стартира научен проект, който да изследва как предложената методика на обучение развива аспектите на товрческото мислене при децата. В края на учебната година ще бъдат представени резултатите от обучението и ще бъде издаден учебник описващ методиката на работа с децата в различните дисциплини.

Партньори

Обучението по проекта се извършва от Юнити Академия.
Финансирането на стипендиите се осигурява от телевизия bTV.
„Талантът обича всяко дете“ се осъществява с партньорството на Мултиплекс и частен театър „Theatro“.

Стипендиантска програма за целогодишно обучение

Стипендиантската програма на “Талантът обича всяко дете” предстои да се реализира за четвърта поредна година:

  • За учебната 2014/2015г., благодарение на фирма Щнайдер Електрик, 26 деца са включени в стипендиантската програма на “Талантът обича всяко дете”.
  • За учебната 2015/2016 година, благодарение на нашите партньори от телевизия bTV, Фондацията отпусна 25 стипендии.
  • За учебната 2016/2017 г., благодарение на финансовата подкрепа на телевизия bTV, Фондацията отпусна 27 стипендии.
  • За учебната 2017/2018 г., отново с финансовата подкрепа на телевизия bTV, Фондацията отпуска 36 стипендии.

Курсове на обучение

Чрез стипендиантската програма на Фондацията, децата имат възможността да получат обучение в рамките на учебната 2017/2018 година, в един от следните курсове:

Пълно описание на метода на обучение и графика на различните курсове, можете да намерите на сайта на Юнити Академия – обучаващата организация, партньор на Фондацията по проекта „Талантът обича всяко дете“.

За кои деца е предназначена?

Мотивирани да развиват способностите си деца, с интереси към науката и изкуствата. Важно условие е, децата да са на възраст от 6-16 години, записани във формална форма на обучение.

Как да кандидатствате?

Чрез участие в конкурса „Талантът обича всяко дете“ – 2017/2018г. Научете повече за условията за участие в конкурса тук.
Печелившите ще бъдат обявени на 12 ноември 2017 г.

Общите условия за кандидатстване за стипендия през учебната 2017/2018 г., можете да изтеглите от тук.

Фестивал „Талантът обича всяко дете“

Основни цели на Фестивала “Талантът обича всяко дете”:

  • да стимулира груповата креативност и творчество като важен аспект от оформянето на децата като цялостни личности;
  • да популяризира новите методи на обучение;
  • да стимулира комуникацията между децата.

2015 г. – Тема на фестивала „Истински се вижда само със сърцето“, по „Малкият Принц“ на Антоан дьо Сент-Екзюпери, гр. Добринище.

2016 г. - Тема на фестивала “Тайният ключ на Джордж за Вселената”, по книгата на Луси и Стивън Хокинг, месност Ксилифор, гр. Велико Търново.

Очаквайте информация за фестивала през 2017 г.