pic

тнвтвн

Методът „Деца обучават деца“.

Проектът „Талантът обича всяко дете“ изразява и един от най-важните аспекти, които следва да бъдат заложени в съвременното обучение на децата – развитието на ценности, като: грижа, взаимопомощ, комуникация и общуване в група, способност за предаване на уменията. Най-естественият начин за постигането на тези цели, е когато на децата се даде възможност да станат част от целия образователен процес – не само да бъдат обучавани, а и да обучават. По-големите предават знания на по-малките или деца от различни курсове обменят наученото помежду си. По този начин, децата могат сами да променят своята гледна точка на възприятие на един и същи процес – от една страна се разширяват способностите за възприемане, а от друга тези за интерпретация, комуникация, поемане на отговорност за изграждане на цялостен процес.

За проекта

Създадохме “Талантът обича всяко дете”, като израз на най-високите цели на Фондацията за създаването, синтеза и прилагането на методи в обучението, които развиват децата, като цялостни личности. С оглед все по-бързо развиващото и променящо се общество, с все по-големи очаквания и изисквания от отделния индивид и то от най-ранна възраст, ние от Фондацията вярваме, че вече не е достатъчно да се фокусираме само и основно върху успеха на децата в училище. От изключителна важност е да се обърне внимание на физическата грижа, възпитание и обучение, което да развият моториката на детето, мета-когнитивните способности, комуникативност, креативност и въображение, способност за разрешаване на проблеми, по-високо ниво на мотивация.

Чрез новите методи на работа в образованието, докато детето се обучава, то бива стимулирано към култивирането на добродетели като: осъзнато отношение към всичко заобикалящо, креативност, групово сътрудничество, хармония, любов, състрадание, толерантност, честност, ред, смелост и воля за добро.

Цели на проекта

  • да предостави устойчиво и качествено обучение в областта на науката и изкуствата на мотивирани да развиват способностите си деца;
  • да изгради способност в децата да работят и комуникират в по-голяма група със свои връстници, като им предават придобитите от тях качества и умения – методът „Деца, обучават деца“.

Партньори

Обучението по проекта се извършва от Юнити Академия.
Финансирането на стипендиите се осигурява от телевизия bTV.
„Талантът обича всяко дете“ се осъществява с партньорството на Младежки театър „Николай Бинев“.

Стипендиантска програма за целогодишно обучение

Стипендиантската програма на “Талантът обича всяко дете” предстои да се реализира за трета поредна година:

  • За учебната 2014/2015г., благодарение на фирма Щнайдер Електрик, 26 деца са включени в стипендиантската програма на “Талантът обича всяко дете”.
  • За учебната 2015/2016 година, благодарение на нашите партньори от телевизия bTV, Фондацията отпусна 25 стипендии.
  • За учебната 2016/2017 г., отново с финансовата подкрепа на телевизия bTV, Фондацията отпуска 27 стипендии.

Курсове на обучение

Чрез стипендиантската програма на Фондацията, децата имат възможността да получат обучение в рамките на учебната 2016/2017 година, в един от следните курсове:

Пълно описание на метода на обучение и графика на различните курсове, можете да намерите на сайта на Юнити Академия – обучаващата организация, партньор на Фондацията по проекта „Талантът обича всяко дете“.

За кои деца е предназначена?

Мотивирани да развиват способностите си талантливи деца, с интереси към науката и изкуствата. Важно условие е, децата да са на възраст от 8-16 години, записани във формална форма на обучение.

Стипендиантска учебна година:

Начало на първи учебен срок: 26.11.2016 г.
Край на първи учебен срок: 05.03.2017 г.

Начало на втори учебен срок: 06.03.2017 г.
Край на втори учебен срок: 31.05.2017 г.

Как да кандидатствате?

Чрез участие в конкурса „Талантът обича всяко дете“ – 2016/2017г. Научете повече за условията за участие в конкурса тук.
Печелившите ще бъдат обявени на 19 ноември 2016 г.

Общите условия за кандидатстване за стипендия през учебната 2016/2017 г., можете да изтеглите от тук.

Фестивал „Талантът обича всяко дете“

Основни цели на Фестивала “Талантът обича всяко дете”:

  • да стимулира груповата креативност и творчество като важен аспект от оформянето на децата като цялостни личности;
  • да популяризира новите методи на обучение;
  • да стимулира комуникацията между децата.

2015 г. – Тема на фестивала „Истински се вижда само със сърцето“, по „Малкият Принц“ на Антоан дьо Сент-Екзюпери, гр. Добринище.

2016 г. - Тема на фестивала “Тайният ключ на Джордж за Вселената”, по книгата на Луси и Стивън Хокинг, месност Ксилифор, гр. Велико Търново.

Очаквайте информация за фестивала през 2017 г.