tvorchesko-pisane-fnm,n,m.l
Записване за участие на:
konkursi@thefoundation.bg или на тел.: 0882 104 048.
Изпратете на посочения имейл адрес:
– трите имена на участника;
– навършени години;
– направлението за което кандидатства;
– училището, в което е записан/а в редовна форма на обучение;
– трите имена на родителя/настойника;
– телефон и имейл за връзка.
Срок за записване: 3 ноември 2017 г.

Тема „Писане на десет ръце“

Възрастова категория:  11-16 години.

Задача:
ПЪРВИ ЕТАП:
До 31 октомври 2017 г. всички участници изпращат на имейл konkursi@thefoundation.bg  текст без ограничение в жанра под формата на писмо от името на любим литературен герой до неговия автор.
ВТОРИ ЕТАП:
Участници ще бъдат поканени на втория етап от конкурса, където ще се окажат поставени пред интерактивно предизвикателство – групова работа с изображения, които провокират въображението на младите писатели за създаване на история. В процеса, децата ще бъдат водени от опитни преподаватели – поети и писатели. В края, създадените вече текстове се обсъждат. От техните качества и от тези на първоначално изпратените в първия етап на конкурса текстове се определят нагрдадените в двете възрастови категории.

Място на провеждане: Частен театър „Theatro”, гр. София, ул. „Върбица“ 12.

Дата на провеждане: 4 ноември 2017 г., от 10.00 – 13.00 часа.
Всички участници следва да са 30 минути по-рано в сградата на частен театър „Theatro“, за да заемат местата си.

Награди:
– Две първи награди – едногодишна стипендия за обучение в клуб „Млад писател“ в Юнити Академия.
– Две втори нагрди – стипендия за обучение през първия срок, при записан втори в клуб „Млад писател“ в Юнити Академия.

Стипендиите се осигуряват с финансовата подкрепа на bTV.

Всички участници получават почетната грамота на конкурса.
Имената на победителите от конкурса ще се обявят по време на церемония по официалното награждаване на 12 ноември, от 11.00 часа на сцената на частен театър „Theatro“.

1
1
t
3-1