teatyr-fожгжо
Записване за участие на: konkursi@thefoundation.bg или на тел.: 0882 104 048.
Изпратете на посочения имейл адрес:
– трите имена на участника;
– навършени години;
– направлението за което кандидатства;
– училището, в което е записан/а в редовна форма на обучение;
– трите имена на родителя/настойника;
– телефон и имейл за връзка.
Срок за записване: 4 ноември 2016 г.

Тема: „Ако ти вярваш в мен и аз вярвам в теб“

Възрастова категория:  8-16 години.

Задача: Кастинг за участие в Детска театрална школа.
В края на учебната 2016/2017 година, школата реализира представлението: „Алиса в страната на чудесата“ на камерната сцена на Младежки театър „Николай Бинев“.
ПЪРВИ ЕТАП:
8- 10 години- децата подготвят стихотворение или басня и представят умение по тяхно желание.
11- 16 години- участниците представят стихотворение или откъс от разказ (проза) и актьорско умение по тяхно желание.
След края на първия етап, на одобрените участници се предоставя текст от журито с конкретна задача за втория етап.
ВТОРИ ЕТАП:
Децата от двете възрастови групи, представят поставените им от журите задачи и участват в индивидуални и групови импровизации и пластически задачи. Кастингът се води от професионални преподаватели по актьорско майсторство и хореография.

Място на провеждане: Юнити Академия, гр. София, кв. Кръстова Вада, ул. „Проф. Марин Големинов“ №3В, ет. 3 и 4

Дата на провеждане: Първи етап – 6 ноември 2016 г. – начало 13.30 часа. Втори етап – 13 ноември 2016 г. – начало 13.30 часа.
Всички участници следва да са 30 минути по-рано от определения им час.

Награди:
– Първа награда – едногодишна стипендия за обучение в Детска театрална школа в Юнити Академия;
– Втора нагрда – стипендия за обучение през първия семестър в Детска театрална школа в Юнити Академия;
– Трета награда – стипендия за обучение през втория семестър, при записан първи в Детска театрална школа в Юнити Академия.

Стипендиите се осигуряват с финансовата подкрепа на bTV.

Всички участници получават почетнатата грамота на конкурса.
Имената на победителите от конкурса ще се обяват по време на церемония по официалното награждаване на 19 ноември, от 11.00 часа на камерната сцена на Младежки театър „Николай Бинев“.

1
1
t
3-1