Записване за участие на:
 konkursi@thefoundation.bg или на тел.: 0882 104 048.
Изпратете на посочения имейл адрес:
– трите имена на участника;
– навършени години;
– направлението за което кандидатства;
– училището, в което е записан/а в редовна форма на обучение;
– трите имена на родителя/настойника;
– телефон и имейл за връзка.
Срок за записване: 3 ноември 2017 г.

Тема „Аз, изобретателят“

Възрастова категория: Първа: 6 – 7 години. Втора: 8-10 години.

Задача: Децата показват способността си за разрешаване на логически въпроси, за проявяване на креативност и аналитична мисъл. Създават се идейни проекти за изобретения на бъдещето. Изработват се прости механични/концептуални прототипи.

ПЪРВИ ЕТАП:
Решава се тест, съставен от въпроси, кaсаещи аналитичното мислене. Проверява се логиката в децата. Търсят се умения за постигане на причинноследствена връзка.
ВТОРИ ЕТАП:
Върастова група 6-7 години:
Децата работят върху своя идея за изобретение на бъдещето. Под ръководството на преподавател, участниците създават скица с упътване. Изработват примерен макет и представят постигнатото.
Възрастова група 8-10 години:
Децата работят върху своя идея за света на бъдещето. Описват някои от основните технологии, които очакват в различни направления в бита – домакинство, транспорт, училища, работа. Под ръководството на преподавател, участниците създават скици с обяснения. Изработват примерен макет и представят постигнатото.

Място на провеждане: Частен театър „Театро”, гр. София, ул. „Върбица“ 12

Дата на провеждане: 4 ноември 2017 г., възрастова група 6-7 години: първи етап от 09.00 – 09.30 часа; втори етап от 09.45 –  11.00 часа; възрастова група 8-10 години: първи етап от 12.00 – 12.30 часа; втори етап от 12.45 –  14.00 часа.
Всички участници следва да са 30 минути по-рано в сградата на Частен театър „Театро”, за да заемат местата си.

Награди:
Възрастова група 6-7 години:
– Две първи награди – едногодишна стипендия за обучение в курс STEM 6+ в Юнити Академия.
– Две втори награди – стипендия за обучение през първия срок, при записан втори в курс STEM 6+ в Юнити Академия.

Възрастова група 8-10 години:
– Две първи награди – едногодишна стипендия за обучение в курс STEM 8+ в Юнити Академия.
– Две втори награди – стипендия за обучение през първия срок, при записан втори в курс STEM 8+ в Юнити Академия.

Стипендиите се осигуряват с финансовата подкрепа на bTV.

Всички участници получават почетната грамота на конкурса.
Имената на победителите от конкурса ще се обявят по време на церемония по официалното награждаване на 12 ноември, от 11.00 часа на сцената на частен театър „Theatro“.

STEMi
1
1
3
t
3-1