robotika-f

m,.ms.,
Записване за участие на:
konkursi@thefoundation.bg или на тел.: 0882 104 048.
Изпратете на посочения имейл адрес:
– трите имена на участника;
– навършени години;
– направлението за което кандидатства;
– училището, в което е записан/а в редовна форма на обучение;
– трите имена на родителя/настойника;
– телефон и имейл за връзка.
Срок за записване: 3 ноември 2017 г.

Тема „РоботикаɅUnity=1“

Възрастова категория: 10 – 14 години

Задача: Децата показват способността си за разрешаване на проблеми, логическо и креативно мислене. Демонстрират аналитичност и умения за работа в екип.

ПЪРВИ ЕТАП:
Под ръководството на опитен преподавател по информационни технологии, участниците решават различни логически и креативни задачи. Търсят се умения за постигане на причинноследствена връзка.
ВТОРИ ЕТАП:
Децата работят върху технологични модели. Проявяват умения за планиране, проследяване и изпълняване на цялостен процес, работа в екип и сръчно изпълняване на поставените задачи.

Място на провеждане: Частен театър „Theatro”, гр. София, ул. „Върбица“ 12

Дата на провеждане: 4 ноември 2017 г., първи етап от 15.00 – 16.00 часа; втори етап от 16.15 –  17.30 часа.
Всички участници следва да са 30 минути по-рано в сградата на частен театър „Theatro”, за да заемат местата си.

Награди:
- Две първи награди – едногодишна стипендия за обучение в клуб „Еврика“ – „Роботика“ в Юнити Академия;
– Две втори награди – стипендия за обучение през първия срок, при записан втори в клуб „Еврика“ – „Роботика“ в Юнити Академия;

Стипендиите се осигуряват с финансовата подкрепа на bTV.

Всички участници получават почетната грамота на конкурса.
Имената на победителите от конкурса ще се обявят по време на церемония по официалното награждаване на 12 ноември, от 11.00 часа на сцената на частен театър „Theatro”.

1
1
t
3-1