m,m,.m,.
Записване за участие на:
konkursi@thefoundation.bg или на тел.: 0882 104 048.
Изпратете на посочения имейл адрес:
– трите имена на участника;
– навършени години;
– направлението за което кандидатства;
– училището, в което е записан/а в редовна форма на обучение;
– трите имена на родителя/настойника;
– телефон и имейл за връзка.
Срок за записване: 3 ноември 2017 г.

Тема „Град на бъдещето“

Възрастова категория: 9 – 14 години

Задача: Децата показват способността си за разрешаване на пространствено – логически въпроси. Създават скици и макет на тяхното виждане за сграда, част от любима зона на града на бъдещето.

ПЪРВИ ЕТАП:
Решаване на пространствено – логически задачи.
ВТОРИ ЕТАП:
Скица (план) – децата изобразяват идеята, според зададените елементи: водна площ, зелена площ, градоустройствена структура (улици, мостове, площади, тротоари и др.) и поне една сграда.
ТРЕТИ ЕТАП:
Под ръководството на опитен преподавател-архитект, участниците изработват макет (проект) – позиционират елементите върху подложка и ги изграждат под формата на тримерен модел. След завършване на индивидуалните проекти, участиците сглобяват общ макет представляващ визията за Град на бъещето. (Материалите за изработка се предоставят от Юнити Академия).

Място на провеждане: Частен театър „Theatro”, гр. София, ул. „Върбица“ 12

Дата на провеждане: 5 ноември 2017 г., първи етап от 10.00 – 10.20 часа; втори и трети етап от 10.30 –  13.30 часа.

Всички участници следва да са 30 минути по-рано в сградата на Частен театър „Theatro”, за да заемат местата си.

Награди:
- Две първи награди – едногодишна стипендия за обучение в клуб „Еврика“ – „Инженерство и Архитектура“ в Юнити Академия;
– Две втори нагрди – стипендия за обучение през първия срок, при записан втори в клуб „Еврика“ – „Инженерство и Архитектура“ в Юнити Академия;

Стипендиите се осигуряват с финансовата подкрепа на bTV.

Всички участници получават почетната грамота на конкурса.
Имената на победителите от конкурса ще се обявят по време на церемония по официалното награждаване на 12 ноември, от 11.00 часа на сцената на частен театър „Theatro“.

1
1
t
3-1