“Ценностите на Коледа” – уъркшоп с неутрална театрална маска”.

На 19 декември тази година, съвместно с нашите парньори от Юнити Академия, проведохме поредния тиймбилдинг в нашето любимо 119 СУ “Михаил Арнаудов”, София. Този път в работата си с децата използвахме неутралната театрална маска. Всичко започна, като в истински театър – трупата се представи пред режисьора, като всеки представи по един свой приятел с най-хубавите качества, които притежава.

Последва историята за “Мъжа, който не обичаше Коледата”. Тя предизвика дискусия, кои са истинските ценности на празника и всяко дете направи своето специално пожелание. Дойде време да сложим маските и да оживим пожеланията си. Чрез кратки пластични етюди и живи картини пресъздадохме духа на Коледа, а в края на събитието всеки изрази пожеланието си чрез цветовете и рисунките на своята маска. В края на тиймбилдинга в залата грейнаха две прекрасни атр инсталации, сътворени от маските на децата. Нека да чуем, какво ще ни разкаже за събитието и тяхната класна, г-жа Стефка Александрова:

img_0935 img_0979 img_1032

“След няколкократно участие на Илиян и Георги в игрите на футбол в часовете по Физическо възпитание и спорт те вече са наши приятели. Момчетата са въодушевени от новите си “треньори” и с нетърпение очакваха новото преживяване с тяхно участие в тиймбилдинга. Изразяваме им нашата гореща благодарност за умелото общуване и мъдрото напътствие в живите картини, актьорските задачи и изобразителната дейност.

През цялото време Ваня, Мария и Олга бяха помощници, модератори и съветници при изразяване на настроенията и чувствата на учениците чрез мимика и жест. Най-вълнуваща изява на творчество обаче беше оцветяването на маските, чрез които учениците изразиха своите пожелания за здраве, късмет, справедливост, доброта и щастие. Инсталацията, формирана от общо 24 маски, аранжирана върху две табла-картини, вече вдъхновява всички, които имат часове в кабинета по български език № 409.
img_1102 img_1242 img_9912
Общата дейност на всички ученици от класа, без изключение, преживените заедно вълнения, творческата работа при проектирането и приготовленията на маските постави началото на сплотеност, която целяхме. Очакваме проявите на нетърпимост да бъдат заменени с толерантност и взаимопомощ, да бъде укротена хиперактивността и агресията. Затова изразяваме още веднъж своята благодарност към петимата ни нови приятели и желаем за продължим общуването с тях.
С особено признание:  Симеон Ангелов, директор и загрижен ръководител на 119 СУ и Стефка Александрова – класен ръководител на 6-а клас”.
Благодарми ви за прекрасните думи!