На 4 ноември 2017 г. се проведе конкурсът „Талантът обича всяко дете“ в направление „Роботика“. Децата показаха способността си за разрешаване на проблеми, логическо и креативно мислене. Демонстрираха аналитичност и умения за работа в екип.

ПЪРВИ ЕТАП:
Участниците преминаха през различни логически и креативни задачи. Показаха умения за постигане на причинноследствена връзка.

IMG_1802 IMG_1817 IMG_1832

ВТОРИ ЕТАП:
Децата работиха върху технологични модели. Проявиха уменията си за планиране, проследяване и изпълняване на цялостен процес, работа в екип и сръчно изпълняване на поставените задачи.

Разпределението на стипендиите ще се обяви на 12 ноември 2017 г. от 11.00 часа на официална церемония в частен театър „Театро“.

IMG_1947 IMG_1943 IMG_1933