На 4 ноември 2017 г. се проведе конкурсът „Талантът обича всяко дете“ в направление „Творческо писане“. Участниците преминаха през групова работа с изображения, които провокират въображението на младите писатели за създаване на история. В края, създадените вече текстове се прочетоха и обсъдиха. От техните качества и от тези на първоначално изпратените в първия етап на конкурса текстове се определят нагрдадените.

Разпределението на стипендиите ще се обяви на 12 ноември 2017 г. от 11.00 часа на официална церемония в частен театър „Театро“.

IMG_1145 IMG_1147 IMG_1478