На 5 ноември 2017 г. се проведе конкурсът „Талантът обича всяко дете“ в направление „Инженерство и архитектура“. Децата показаха способността си за разрешаване на пространствено – логически въпроси. Създадоха скици и макет на тяхното виждане за сграда, част от любима зона на града на бъдещето.

ПЪРВИ ЕТАП:
Решаване на пространствено – логически задачи.

IMG_2186 IMG_2488 IMG_2572

ВТОРИ ЕТАП:
Скица (план) – децата изобразиха идеята, според зададените елементи: водна площ, зелена площ, градоустройствена структура (улици, мостове, площади, тротоари и др.) и поне една сграда.

ТРЕТИ ЕТАП:
Участниците изработиха макет (проект) – позиционираха елементите върху подложка и ги изграждиха под формата на тримерен модел. След завършване на индивидуалните проекти, участиците сглобиха общ макет представляващ визията за Град на бъещето.

Разпределението на стипендиите ще се обяви на 12 ноември 2017 г. от 11.00 часа на официална церемония в частен театър „Театро“.