На 4 ноември 2017 г. се проведе конкурсът „Талантът обича всяко дете“ в направление STEM. Децата показаха способността си за разрешаване на логически въпроси, за проявяване на креативност и аналитична мисъл. Създадоха се идейни проекти за изобретения на бъдещето. Изработиха се прости механични/концептуални прототипи.

ПЪРВИ ЕТАП:
Децата преминаха през тест, съставен от въпроси, кaсаещи аналитичното мислене.
ВТОРИ ЕТАП:
Върастова група 6-7 години:
Децата работиха върху своя идея за изобретение на бъдещето. Участниците създадоха скица с упътване. Изработиха примерен макет и представиха постигнатото.

IMG_0981 IMG_0988 IMG_1127

Възрастова група 8-10 години:
Децата работиха върху своя идея за света на бъдещето. Описваха някои от основните технологии, които очакват в различни направления в бита – домакинство, транспорт, училища, работа. Участниците създадоха скици с обяснения. Изработиха примерен макет и представиха постигнатото.

IMG_1538 IMG_1671 IMG_1493

Разпределението на стипендиите ще се обяви на 12 ноември 2017 г. от 11.00 часа на официална церемония в частен театър „Театро“.