Подкрепа за откриването и свободното изразяване на творческите потенциали, на всички, които искат да проявят съзнателния начин на живот без ограничения.

За Фондацията

Проектите, които Фондацията подкрепя, се основават на стремежа към постигане на по-високи хуманни цели, които са насочени към интегрирането на знанията и възможностите на отделния човек за развитието на големи групи от хора. Отключване на потенциалите за комуникация, креативно и иновативно мислене, чрез новите начини на обучение и предаване на опита, постигане на съвършено здраве, екипност и грижа в учебната и работната среда.

Партньори